Skolebestyrelsens fokusområder

Skolebestyrelsen har et selvstændigt ansvar for skolen inden for de rammer, folkeskoleloven og den kommunale styrelseslov tilsiger.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed, fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender skolens målsætningsarbejde og udviklingsplan, herunder virksomhedsplanen, skolens budget og økonomi, fordeling af de tildelte ressourcer og undervisningsmidler. Bestyrelsen kan udarbejde forslag om læseplaner og forsøgs- og udviklingsarbejder, deltageri ansættelse af personalet, udtale sig til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedr. skolen og besvarer spørgsmål fra kommunalbestyrelsen vedr. skolen.

Vangeboskolens bestyrelse går aktivt ind i skolens arbejde og støtter op omkring forældresamarbejdet og skolens udvikling generelt. Bestyrelsen har besluttet at følgende områder skal være genstand for et særligt fokus og indarbejdes i en handlingsplan: Skolens værdisæt, skolereformen og kommunikation.

Skolens principper

Velkommen

Skolebestyrelsen har besluttet at følgende områder skal være genstand for et særligt fokus og indarbejdes i en handlingsplan:

Skolens værdisæt

Skolereformen

Kommunikation