Mere om Fase 1 og SFO

SIDEN ER UNDER OPBYGNING

Indskoling er for elever i 0.-3. klasse og lederen har også ansvaret for SFO/SFK.

Når børnene går i 0.-3. klasse, kan de benytte SFO'ens tilbud efter skole og i skoleferierne. Når de kommer i 4. og 5. klasse hedder tilbuddet SFK (Skole Fritids Klub). Her er der øget krav om samarbejde med kommunens fritidsforeninger og kulturliv.

De ansatte pædagoger i hhv. SFO og SFK er alle tilknyttet årgangsteam i skolen og deltager som kontaktpædagoger i undervisningen med særligt fokus på klassens og den enkelte elevs trivsel.

Pr 1. december 2017 er ind og udmeldelser af SFO og SFK overgået til elektronisk registrering.

Det vil derfor ikke være muligt at benytte papirblanketter til dette formål mere.

Dette betyder at I forældre nu selv skal melde jeres børn ind og ud via Børneruden.

Vær opmærksom på at udmeldelsesfristen stadig er 1 måned til den 1. eller 15. i den efterfølgende måned.

Find mere information her: https://www.rudersdal.dk/sektioner/sfo-og-sfk

Den gode overgang

Velkommen i skole

Mini SFO

0.-2. årgang

Velkommen

Mangler du mere

information om

Indskoling og SFO/SFK

Kontakt

Afdelingsleder

Lene Gleerup Kragh

på tlf.

46 11 46 60