Mere om Fase 1 og SFO

SIDEN ER UNDER OPBYGNING

Fase 1 er for elever i 0.-3. klasse og lederen har også ansvaret for SFO/SFK.

Når børnene går i 0.-3. klasse, kan de benytte SFO'ens tilbud efter skole og i skoleferierne. Når de kommer i 4. og 5. klasse hedder tilbuddet SFK (Skole Fritids Klub). Her er der øget krav om samarbejde med kommunens fritidsforeninger og kulturliv.

De ansatte pædagoger i hhv. SFO og SFK er alle tilknyttet årgangsteam i skolen og deltager som kontaktpædagoger i undervisningen med særligt fokus på klassens og den enkelte elevs trivsel.

Du indmelder dit barn samtidig med indskrivning til skolestart. Starter dit barn midt i et skoleår eller senere end 0. klasse sker indmeldelse samtidig med udfyldelse af indskrivningsblanketten.

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel. Blanket kan findes i dette link og afleveres i udfyldt stand på skolens kontor:  http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/Skole/Folkeskoler/SFO_fritidstilbud.aspx

 

Den gode overgang

Velkommen i skole

Mini SFO

0.-2. årgang

Velkommen

Mangler du mere

information om

Indskoling og SFO/SFK

Kontakt

Afdelingsleder

Lene Gleerup Kragh

på tlf.

46 11 46 60